Bygga, riva och förändra

För dig som går i tankar att bygga kan det vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som krävs för att t ex bygga om, bygga till eller ändra en lokals användningssätt.

I Hörby kommun ansvarar Bygg & Miljö för frågor som ryms inom Plan- och bygglagen så som detaljplanering, bygglov, anmälan samt strandskyddsdispenser. Bygg & Miljö hanterar också tomtkö för kommunen.

Bygglovsbefriande åtgärder 

Vissa åtgärder utföras utan bygglov. Dessa åtgärder kräver fortfarande en anmälan till kommunen och ett startbesked innan byggnation får påbörjas.

Ny plan- och bygglag

Plan- och bygglagen (PBL) bestämmer bland annat hur ett bygglov ska ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Mer information

Plan- och bygglagen

Bygglovsbefriande åtgärder, mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag, onsdag och torsdag kl 10.00-12.00
Tisdag 14.30-16,30
 
Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00