Vägarbeten

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och avstängningar.

Utbyte av räcke över bro längs väg 1108

Beskrivning

Betongreparation och utbyte av räcke vid Bro (12-1163-1), över bäcken längs väg 1108, Askeröd, Hörby

Störning
Avstängd 3 veckor, omledning via vägarna 1107 och Lidvägen (1106).

Beräknas färdigt

Arbetet är planerat att utföras vecka 36 till vecka 39.

Korsning Ystadvägen/Lybyvägen, sommar/höst 2017

Beskrivning

Lybyvägen ska göras om till huvudgata, därför görs en ombyggnation av korsningen Ystadvägen/Lybyvägen. Det byggs samtidigt nya gång- och cykelvägar för att skapa en bättre säkerhet för oskyddade trafikanter.

Störning

Korsningen kommer att vara helt avstängd till den 7 juli.

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart i oktober 2017

Ombyggnad av Magistergatan, sommar 2017

Beskrivning

Magistergatan kommer att byggas om och anpassas till 40km/h mellan Skolgatan och Byggmästaregatan.

Störning

Vägen är helt avstängd till den 5 juli.

Beräknas färdigt

Arbetet beräknas vara klart augusti 2017