Grundskolan i Hörby

Grundskolan är en obligatorisk skolform för barn från och med det år barnet fyller sju år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden, samt utveckla elevernas förmågor att tillägna sig dessa.

I Hörby kommun finns sju kommunala skolor som är organiserade i två skolområden. I skolområde 1 ingår Frostaskolan som är en f-9-skola samt landsbygdsskolorna i Östraby, Långaröd och Västerstad. I skolområde 2 ingår förutom Georgshillsskolan (f-9) även Älvdalsskolan (f-6) samt Kilhults skola (f-6). Varje skolenhet leds av en rektor, och på skolorna arbetar lärare och specialpedagoger tillsammans med övrig pedagogisk personal samt elevhälsa och servicepersonal.

Skolan har ett tillsynsansvar för alla elever, detta tillsynsansvar börjar 15 minuter innan lektionsstart och upphör 15 minuter efter sista lektionen för dagen. Finns ett omsorgsbehov utöver dessa tider får vårdnadshavare ansöka om fritidshemsplats. För de elever som åker skolbuss har skolan ett tillsynsansvar från att eleverna stiger på skolbussen till dess att de stiger av den efter avslutad skoldag.

Mer information om grundskoleverksamheten i Hörby kommun återfinns i menyn till vänster och information om respektive skolenhet ges via presentationerna nedan.

SchoolSoft är Hörby skolors webbtjänst, som förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt.​ Man kan logga in via dator, men också via surfplatta eller mobil.  Med SchoolSofts app kommer man snabbt, enkelt och smidigt åt SchoolSoft direkt i mobilen eller surfplattan. I appen får man snabbt tillgång till allt som är nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst eller inte. Man kan smidigt navigera till schema, närvaro, kalender eller till den mobilanpassade versionen av SchoolSoft. På Hörby kommuns skolors inloggningssida​ finns uppgift om vem som är SchoolSoftadministratör för respektive skola, i de fall man skulle behöva komma i kontakt.

 


 

 
​​​​​
Hörby24
Självservice & e-tjänster

E-tjänster med inloggning

E-tjänster utan inloggning

Blanketter för utskrift

Uppsägning av plats