Välkommen till gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas efter avslutad grundskoleutbildning eller fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Gymnasieskolan består av sex högskoleförberedande program, tolv yrkesprogram, vilka samtliga är nationella. Dessutom finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de nationella programmen.

Hörby kommun anordnar tre av introduktionsprogrammen på Hörby Lärcenter. Vi erbjuder  därutöver samtliga nationella program genom ett samverkansavtal med samtliga kommuner i Skåne län och västra Blekinge.

Man kan också söka till någon av de fristående gymnasieskolorna.

I Hörby finns den fristående gymnasieskolan Hörby Yrkesgymnasium, som ligger några kilometer utanför tätorten.

Läs mer på Skånes gemensamma webbsida för gymnasieutbildningar​