2017-09-18

1 406 deltog i enkäten om Karnas backe

1 406 personer deltog i enkäten kring frilufts- och rekreationsområdet Karnas backes utveckling. 1233 av dem valde att svara på den digitala enkäten, medan 173 personer istället fyllde i enkäten på papper.

80 personer kom till Hörby kommunhus för att vara med när enkätsvaren redovisades.

- Det är ett väldigt bra gensvar. Nära tio procent av Hörbyborna har valt att svara på enkäten och många kom hit för att lyssna och ställa frågor direkt till oss i den politiska ledningen. Roligt att så många engagerar sig i Karnas backe, säger kommunalråd Susanne Meijer som tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thore Lennartsson svarade på frågor och tog emot de Hörbybor som kom till mötet.

Enkäten genomfördes under åtta veckor med sytet att ta till vara Hörbybornas engagemang och samtidigt ge möjlighet att lämna idéer och synpunkter kring utvecklingen av Karnas backe

Enkäten är rådgivande och blir nu ett värdefullt underlag för den fortsatta processen som pågår under hösten. Den 16 oktober tas ärendet upp i kommunstyrelsen.

De politiska besluten kring Karnas backe kommer att kommuniceras här via Hörby kommuns webbsida, samt via media. Representanter för Karnas vänner kommer också att bjudas in till vidare samtal.

I enkäten ställdes fyra frågor:
 • Din ålder?
 • Bor du i Hörby kommun?
 • Hur ofta besöker du Karnas backe?
 • Vilket alternativ föredrar du:
 1. Bygg sittplatser/bänkar i sluttningen, nytt förråd, toaletter, inklusive handikapptoalett. Ingen fast scen, men möjlighet att använda den mobila scenvagnen
 2. Bygg en fast scen med loge, sittplatser/bänkar i sluttningen, nytt förråd, toaletter, inklusive handikapp-toalett. Alltså samma som alt. 1, men med en fast scen
 3. Jag tycker inte att det ska byggas något av ovanstående i Karnas backe
 4. Annat
Av de 1 406 som svarat på enkäten svarade:
 • 225 att man föredrog alternativ 1
 • 90 föredrog alternativ 2
 • 685 förespråkar alternativ 3
 • 332 hade kryssat i ”Annat” och kompletterat med egna kommentarer

Väldigt många svarar att man vill att det ska byggas toaletter, inklusive handikapptoalett, i Karnas backe. Många vill också ha nya förråd. Större utegym, bättre belysning, sittplatser, äventyrslekplats och fler grillplatser är andra vanliga svar, och några ser gärna att det skapas möjlighet för ett café i Karnas backe.

EnkätsvarKarnasBacke.pdfLäs de digitala enkätsvaren om Karnas Backe 

Dela på Facebook Tweet
Dela
Karnas backe
Den digitala enkäten