2018-05-28

Anhörigkraft, en unik satsning på anhöriga

​I Sverige vårdar, hjälper eller stödjer var femte vuxen en närstående som inte kan klara sig själv på grund av längre tids sjukdom. Som anhörigvårdare kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Ofta blir det egentiden som får stryka på foten.

De flesta anhörigvårdare är i yrkesverksam ålder. På grund av den belastning det innebär att vårda en närstående, har många av dem tvingats gå ned i arbetstid eller sluta arbeta.  Anhörigkraft 2.jpg

75 procent av all omsorg i hemmet rörande äldre, ges av anhöriga. Två tredjedelar av vårdarna är kvinnor (uppgiften kommer från NKA – nationellt kompetenscentrum för anhöriga).

För att avlasta och främja anhörigvårdares psykiska och fysiska hälsa beslutade kommunstyrelsen att avsätta pengar till sociala driftsprojekt.

Kommunen, genom socialförvaltningen ansökte också
om att få starta prAnhörigkraft 3.jpgojektet Anhörigkraft, som består av två rekreationsresor och sex tematräffar under 2018.
Den första aktiviteten som gjordes med startgruppen som består av sju anhörigvårdare, var en resa till Anhörigriksdagen i Varberg. Där fick de delta i föreläsningar, vara publik på föreställningar, äta god mat och delta i trevliga och givande samtal. Samtidigt gavs det också möjlighet till vila.


Kommentarer från deltagarna i Varberg:Anhörigkraft 5.jpg

"Skönt att ha någon som tar hand om oss! Det var några år sedan jag var iväg på något alldeles själv och inte  behövde tänka."

"Stort tack för att du tänkte på mig, det var jätteskönt och mycket  givande för mig."

 

Nästa resa går till Tyringe Kurhotell, vecka 38.

Tematräffar

Tisdagen den 24/7, kl.17,00-20.00, ”Du och din situation”.

Onsdagen den 22/8,  kl.17.00-20.00”Hur orkar jag”.

Onsdagen den 19/9 kl.17.00-20.00, ”Kommunens olika insatser”.

Torsdagen den 18/10 kl.17.00-20.00, ”Sorg och besvikelser”.

Söndagen den 18/11 kl.10.00-13.00, ”Livslust”.

Måndagen den 10/12 kl.17.00-20.00, ”DU är viktig”.

Är du anhörigvårdare och vill vara med i projektet?

Du som är anhörigvårdare och hjälper och stöttar en närstående som är behov av hjälp på grund av en längre tids sjukdom, lever med någon som har ett missbruk eller någon psykisk sjukdom, är förälder till ett barn med funktionsvariation eller make/maka till någon med demenssjukdom eller stroke, är du varmt välkommen att anmäla dig till tematräffarna. (Begränsat antal platser.)

Under tematräffarna har vi fokus på just dig och dessutom bjuder vi på mat.

Under vår rekreationsresa står vi för kost och logi. Behöver du hjälp med stöd till din närstående när du är borta, försöker vi att lösa det genom exempelvis avlösning eller annat boende. Vi försöker hitta möjligheter så att det skall bli så bra som möjligt för dig som anhörigvårdare.

Har du frågor eller vill anmäla dig till tematräffarna är du välkommen att kontakta:

Lena Persson

Telefon: 0415-37 81 04.

 

 

 

Dela på Facebook Tweet
Dela