2018-06-14

Arbetsmarknadsenheten – ett centrum för medborgarna

​Kommundirektör Johan Eriksson, kommunalråd Susanne Meijer och Arbetsmarknadsenhetschef Roger Ivarsson har invigt AMEs lokaler.

​Arbetsmarknadsenheten har flyttat till nya lokaler på Slagtoftavägen 1. I tisdags var det invigning. Enheten beskrivs som ett medborgarnas torg, ett centrum för alla. Kommunalrådet Susanne Meijer klippte banden.

 

Invigning av nya ArbetsmarknadsenhetenPå Arbetsmarknadsenheten erbjuds studievägledning för bland annat ungdomar som vare sig arbetar eller studerar i syfte att de ska gå klart gymnasiet och stöd för att hitta vägen till jobb eller studier efter gymnasiet. Det erbjuds stöd och coaching till människor som är i behov av arbetsmarknadsinsatser samt coaching  inom en mängd områden för att förbereda nya svenskar inför sitt liv här i Sverige. Det handlar bland annat om samhälls- och arbetsmarknadsorientering. Utöver det får de lära sig att cykla i det som kallas cykelskola.

Invigning AME 3.jpgHär kan också arbetsgivare och arbetstagare mötas. Det kan röra sig om praktikplatser, extratjänster och anställningar. Lokalen är anpassad efter de behov av utrymme som de olika delarna på AME har.

Kommunalrådet Susanne Meijer som invigningstalade underströk att Arbetsmarknadsenheten ska vara lättillgängligt för både medborgare och näringsliv.

- Medborgare ska kunna komma hit och få råd och stöd vid karriärväxling, inför studier eller frågor som rör yrkesval. Arbetsgivare ska i samma mån kunna slinka in för att berätta om sina behov eller vad de erbjuder. Öppet, tillåtande och tillgängligt är de ord som genomsyrar arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten beskrevs av kommundirektör Johan Eriksson som en organisation med  bred kompetens och hög grad av ekonomisk kreativitet.

Hörby Bruks VD, Göran Sjöberg och vice vd Eva Sandberg har kommit på invigningen. De berättar att Hörby bruk producerar trädgårdsutrustning som skottkärror och dylikt samt  gungor och sandlådor med mera för utelek.

- Vi kom i kontakt med arbetsmarknadsenheten för några veckor sedan, då representanter från enheten kom och presenterade verksamheten, berättade Göran Sjöberg.

Hörby bruk har 1200 kvadratmeter inomhusyta och 40000 kvadratmeter utomhus. Företaget är säsongsbundet, men har produktion hela året. Dock med lägre anställningsgrad, vilket innebär att de flesta är korttids- eller säsongsanställda eller har sommarjobb.  Arbetsuppgifterna är underhåll - inom- och utomhus - eller i produktionsledet. Högsäsong är vår och sommar, konstaterade Göran Sjöberg. Eva Liedberg AME.jpg

- Vi vill gärna göra vårt för Hörby, sa Göran Sjöberg och Eva Sandberg, närmast unisont.

Både personal och enhetschef Roger Ivarsson bekräftade hur nöjda de var med sin arbetsplats och hur enkelt det också är för människor som behöver råd och stöd att komma dit. Snart kommer också en representant för Arbetsförmedlingen att finnas i lokalerna, för att förenkla för medborgarna.

Sofia Lögdberg AME.jpg

Roger Ivarsson underströk att det inte behövs insats från myndighet för att man ska kunna få hjälp och stöd.

- Det är alltid intressant att hjälpa människor att äga sina egna liv, sa praktiksamordnare Sofia Lögdberg.

Arbetsmarknadsenheten
Adress: Slagtoftavägen 1
Öppettider: 9-15.00 alla vardagar
Dela på Facebook Tweet
Dela