2017-09-25

Byggnadsnämnden 21 september

På byggnadsnämndens sammanträde den 21 september 2017 beslutades bland annat att godkänna samrådsförslag för ny detaljplan för Lågehallarna, inom fastigheterna Bergshamra 1 med flera.

Samrådsförslaget ska nu skickas ut på samråd. Planen syftar till att möjliggöra ny- och ombyggnad av idrottsanläggningar, till exempel säkra plats för större byggnader både i plan, höjd samt antal våningar.

Arbetet med detaljplanen kommer att pågå under höst/vinter 2017 inför beräknat antagande i början av 2018.

   
Dela på Facebook Tweet
Dela