2018-06-21

Byggnadsnämnden 20 juni

På Byggnadsnämndens sammanträde den 20 juni beslutades bland annat att bevilja bygglov för nybyggnad av sju marklägenheter, fyra förråd, ett miljöhus, nybyggnad av mur, anläggande av svackdike samt nybyggnation av 18 parkeringsplatser på fastigheten Axelvold 1.

Åtgärden innebär att sju nya marklägenheter byggs på fastigheten tillsammans med tillhörande byggnader samt att parkering ordnas för dessa och den befintliga byggnaden på fastigheten.

 

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela