2017-08-28

Byggnadsnämnden 24 augusti

På byggnadsnämndens sammanträde den 24 augusti 2017 beslutades bland annat att bevilja bygglov för ändrad användning av del av affärshus till tre lägenheter samt uppförande av ett skärmtak.

Bygglov för ändrad användning av affärshus till bostäder

Byggnadsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för en ändrad användning av del av ett gammalt affärshus i Osbyholm till tre lägenheter, samt uppförande av ett mindre skärmtak för en sopstation på samma fastighet

Dela på Facebook Tweet
Dela