2017-03-20

Ekonomichefen ersätts i alla sammanhang som inte handlar om ekonomi

Hörby kommuns ekonomichef Robert Odeberger ersätts med omedelbar verkan i sammanhang där han representerar kommunen, och som inte är direkt ekonomiska.

- Han ska bara arbeta med frågor som har direkt ekonomisk karaktär, där vi har fullt förtroende för honom. I alla andra sammanhang kommer han att ersättas av andra medarbetare. Det vore direkt olämpligt att låta en person som så tydlig uttalat sig mot vad Hörby kommun står för, fortsätta att representeras oss, säger Hörbys kommunalråd Susanne Meijer, S.

När det gäller Robert Odebergers uppdrag som VD för det kommunala bostadsbolaget Hörbybostäder, så kommer det att diskuteras vid ett extra styrelsemöte i veckan.

- Jag uttalade mig på ett sätt som jag inte borde och i frågor som inte är mitt ansvarsområde. Jag beklagar detta och ber om ursäkt till dem som eventuellt har tagit illa vid sig, säger Robert Odeberger.

Strider mot kommunens värdegrund

Det var i en intervju med tidningen Kvällsposten/Expressen som Robert Odeberger uttalade åsikter om Sveriges och Hörbys integration av nyanlända, på ett sätt som fått mycket uppmärksamhet både i media och internt i Hörby kommun.

- Jag är medveten om att jag gav uttryck för politiska åsikter som jag inte borde gjort i min yrkesroll. Jag är också väl medveten om att det jag sa strider såväl mot Hörby kommuns politiska beslut och officiella inriktning, som kommunens värdegrund, säger Robert Odeberger.

Uttalandena har lett till att Hörbys kommunchef Johan Eriksson, samt styrelsen för Hörbybostäder, haft allvarliga och djupa samtal med Robert Odeberger.

"Värdegrunden gäller alla"

Hörbys kommunalråd Susanne Meijer har reagerat starkt på intervjun som återgivits i media.

- Jag och hela den politiska majoriteten tar starkt avstånd från de här åsikterna. De strider mot vår värdegrund där alla behöver känna ansvar för helheten, och som alla som representerar Hörby kommun förväntas följa. Vi förväntar oss att beslut som tas respekteras och förverkligas med kraft. Har man personliga åsikter som hindrar en från att fullfölja sitt uppdrag, så är man inte lämplig att representera Hörby kommun, säger Susanne Meijer.

Hörby kommuns värdegrund poängterar alla människors lika värde. Värdegrunden omfattar alla som representerar Hörby kommun, tjänstemän såväl som förtroendevalda. Alla förutsätts att i sin yrkesroll respektera och följa regler och riktlinjer.

 
​​​
Dela på Facebook Tweet
Dela