2018-08-08

Grill- och eldningsförbud i Skåne

Det råder grill- och eldningsförbud i Skåne - även på egen tomt.

Från den 8 augusti är det tillåtet att använda elektriska grillar. All övrig grillning och eldning är fortfarande förbjuden. OBS alltså att det fortfarande är förbjudet att använda kol- eller gasolgrill.

Eldningsförbudet syftar till att undvika brand och räddningstjänsten uppmanar till stor försiktighet eftersom brandrisken i länet fortfarande är hög. Var försiktiga och ha hjälpmedel för släckning nära till hands vid alla situationer där brand kan uppstå.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Mer information finns på Länstyrelsen Skånes webbplats:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-totalt-grill--och-eldningsforbud-i-skane---aven-pa-egen-tomt.html

Dela på Facebook Tweet
Dela