2017-05-05

Karnas backe får ny scen

Karnas backe ska återfå sin forna glans då det var en självklar nöjesplats där man samlades för evenemang och för att dansa och roa sig.

En ny scen och servicebyggnad ska uppföras på samma plats. En byggnad i betong, som kommer att kräva väldigt lite underhåll.

- Byggnaden kommer att smälta in väl i landskapet. Det blir en amfiteaterinspirerad lösning med fasta sittplatser i backen, säger Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande.

Arkitekten kommer att ta fram bilder som gestaltar hur området ska se ut när det är klart. Illustrationerna kommer bland annat att presenteras här på Hörby kommuns webbplats.

Karnas backe är ett uppskattat frilufts- och rekreationsområde i nära anslutning till centrala Hörby. Här finns i dag motionsslingor, boulebanor, en 18 håls frisbeebana och grillplatser.

Med den nya byggnaden stärks även kultur- och evenemangssidan.

Kommunstyrelsen har avsatt 5,7 miljoner kronor för att bygga en scen som är:
  • stor nog och med tillräckligt högt i tak för att ta emot större orkestrar och dansgrupper
  • sittplatser för publiken
  • loge för artister i direkt anslutning till scenen
  • toaletter, varav en handikappanpassad
  • fasta ljuskällor
  • möjlighet att smidigt installera ljud och ljus
  • förråd där bänkar, samt utrustning för underhåll smidigt kan förvaras
  • förråd för ömtåligare utrustning
  • Tak som ska skydda både tekniken och de som står på scenen

- Naturen kommer inte att påverkas. Tvärtom, hela området blir mer tillgängligt och möjligt för alla att få uppleva både det bästa av vad motionsområdet och kulturscenen kan erbjuda, säger Thore Lennartsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Större scen behövs

Parkeringsplatser finns i nära anslutning vid Samhall och Älvdalsskolan. Dessa kan användas i samband med evenemang. Mindre parkering finns också direkt vid ingången, som gör det möjligt att komma nära för den som har med sig barnvagn eller använder rullstol eller rollator.

Med den stora scenen och moderna servicelokaler, får Hörby en attraktiv scen som länge saknats.

- Visst har vi en mobil scenvagn och den fasta scenen på biografteatern Metropol, men de är inte tillräckliga för att locka hit större artister, evenemang och föreställningar. Som det är i dag har vi till exempel ingen scen där vi kan visa upp våra fina storband som Hörby blåsorkester, eller där vi kan erbjuda föreställningar som kräver moderna facilliteter och loge i direkt anslutning till scenen, säger Thore Lennartsson.

Bygger för framtiden

Att utveckla Karnas backe stämmer också väl med planerna för hur Hörby ska utvecklas på längre sikt.

- Vi måste tänka framåt. Om tio, femton år är det närliggande Stattena-området utbyggt med flera hundra bostäder. Det är ett expansivt område och att kunna erbjuda både kultur- och fritidsaktiviteter är en av Hörbys framgångsfaktorer. Vårt läge mitt i Skåne är attraktivt, vi har underbar natur, nu måste vi ta till vara våra tillgångar så att de blir tillgängliga och välkända, säger Susanne Meijer.

Med Hörby Sportcenter, spontanidrottsarenan och upprustningen av Hörby idrottsplats har stora satsningar gjort på sport och fritid. Nästa steg är att även rusta upp och anpassa bland annat idrottshallarna vid Lågedammarna.

- Det finns ingen motsättning i att satsa på scenbygget i Karnas backe och att samtidigt rusta upp Lågehallen. Det är olika pengapåsar och båda projekten ska genomföras. Med scenen i  Karnas backe kan vi också erbjuda våra föreningar och ideella krafter en attraktiv plats för sina evenmang och aktiviteter. Jag hoppas att vi redan nästa år ska kunna fira Valborg i nya Karnas backe, säger Susanne Meijer.

Illustrationer på gång

Inom kort kommer vi att presentera illustrationer som visar hur scenen kommer att se ut i sin rätta miljö vid Karnas backe.

- Många Hörbybor har engagerat sig i frågan och har synpunkter, både positiva och negativa. Vi i den politiska ledningen kommer att finnas tillgängliga för samtal i samband med att vi presenterar illustrationerna på den nya scenen, säger Susanne Meijer.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela