2018-06-25

Hälsans hus ett lyft för klienter och personal

Nya fräscha lokaler, ökad säkerhet och där klienterna står i centrum.

Socialförvaltningen har samlat alla sektioner med myndighetsansvar för både barn och vuxna i Hälsans hus på Råbyvägen 41.

Kristin Obad och Johanna Nykvist jobbar på Hälsans hus- Vi har nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp och jobba med hela familjen. I stället för att boka olika möten som gäller olika delar av en familj eller som sköts av olika sektioner hos oss, kan vi nu samlas alla vid ett och samma tillfälle. Det betyder färre och mer effektiva möten och möjlighet att ta ett samlat grepp. Det vinner alla på, säger Kristin Obad, chef för vuxenavdelningen.

Ungefär 40 av socialförvaltningens medarbetare har flyttat in i Hälsans hus. Det betyder att ekonomiskt bistånd, missbruk- och socialpsykiatri, barn och unga, familjerätt, vård och omsorg, alkoholhandläggning samt budget- och skuldrådgivning nu har samlats under samma tak

Hans Frank ordförande i socialnämnden samt kommunalråd Susanne Meijer inviger Hälsans hus Från att ha varit utspridda i olika delar av Hörby, och där många under flera år haft lokaler i källaren under Vårdcentralen, har hela sektionen nu flyttat ovan jord och tagit över lokalerna där tidigare Folktandvården höll till.

- Lokalerna är ljusa och fräscha. Personalen mår bättre och det är inte minst viktigt när vi ska rekrytera nya medarbetare, säger Kristin Obad.

Säkerheten står i fokus i de nya lokalerna. Alla besöksrum har låsbara extra dörrar om en hotfull situation skulle uppstå. Sekretessen garanteras genom att alla medarbetare har egna arbetsrum, och i receptionen finns ett ljudisolerat bås så att andra besökare inte kan höra i vilket ärende en person besöker Hälsans hus.

- Många av våra klienter befinner sig i ett skede i livet då de inte mår så bra, att då ta emot dem i en mörk källarlokal har inte varit roligt. Nu kan vi erbjuda ett värdigt mottagande i välkomnande lokaler och det känns mycket bra, säger Kristin Obad.

  • Hos Hälsans hus kan du få råd, ansöka om stöd eller lämna en anmälan om du är orolig för någon. Telefontid alla vardagar utom onsdag kl 9-10.30. Telefon 0415-37 81 45 eller e-post: socialforvaltningen@horby.se.

 

 
Dela på Facebook Tweet
Dela