2017-05-18

Hörby nominerat till Winnet Skåne-priset

Bahare Mohammadi-Andersson och Nina Karlsson

Hörby kommun nomineras för vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete,  som en av fyra skånska kommuner till prestigefyllda Winnet Skåne-priset. Återigen är det det framgångsrika projekt ”Bygga broar” som uppmärksammas.

- Så oerhört hedrande! Vi är galet glada och stolta över nomineringen, säger Bahare Mohammadi-Andersson, chef för Hörby kommuns förebyggande enhet och insatsledare för projektet i Skåne, och Nina Karlsson, projektutvecklare i Hörby.

Winnet Skåne-priset delas ut på Social Innovation Day den 1 juni. Prisets syfte är att öka intresset, engagemanget och kunskaperna för en jämställd regional utveckling och tillväxt.

- Mycket bra görs i kommunerna och i år vill vi uppmärksamma satsningar på mångfald och jämställdhet, säger Linn Alenius, verksamhetsutvecklare för Winnet Skåne.

Tillsammans med Hörby är Helsingborg, Malmö samt Östra Göinge kommuner nominerade.

- Det känns ända in i hjärtat när någon utifrån ser och uppmärksammar det stora arbete och engagemang vi lägger ner. Vi satt och jobbade med några tunga ärenden, när beskedet kom att vi nominerats. Vilken underbar överraskning och så mycket ny härlig energi vi fick, säger Bahare och Nina.

Hörbys arbete unikt

”Bygga broar” är en metod för att öka barns och ungas trygghet och rättigheter, och genom att främja integration förebygga hedersrelaterat våld.

Hörby kommun har arbetat med ”Bygga broar” sedan 2011. Pedagoger i förskolan och skolan, SFI-lärare, personal inom socialtjänsten samt på HVB-hem för ensamkommande, volontärarbetare, Polisen samt Brottsofferjouren har utbildats. Metoden består av föreläsningar, dialoger och diskussioner kring olika frågeställningar.

- Metoden används i allt fler kommuner. Vi får ständigt frågor och engageras för att föreläsa om vårt arbete. Hörbys arbete är unikt då vi arbetar praktiskt direkt med olika grupper. Vi har till exempel värdegrundsdialoger med elever på högstadiet, gymnasiet och SFI, svenska för invandrare. Vi tar upp frågeställningar kring bland annat kvinnosyn, HBTQ och skillnader och likheter i våra olika kulturer, berättar Nina Karlsson.

Alla behöver utbildas

Målet är att skapa förståelse för varandra och hitta vägar att mötas och nå samsyn.

- Vår vision är att inom fem år ha utbildat alla som jobbar i Hörby kommun, tjänstemän såväl som politiker. Vi behöver ha samma grundsyn och bemöta människor som kommer hit på ett sätt som hjälper dem in i vårt svenska samhälle, säger Bahare Mohammadi-Andersson.

- Hörby och Sverige är mer mångkulturellt än någonsin tidigare. Ny kunskap, kompetens och nya verktyg behövs för att möta det nya samhällets utmaningar och behov.

Motivering för nomineringen av Hörby:

Hörby kommun har satt mångfalden högt på agendan. Genom modellen ”Bygga broar” har man inlett ett våldsförebyggande och integrationsfrämjande arbete som sätter barnet i fokus. Satsningen inbegriper såväl ideella organisationer som en stor mängd av den offentliga sektorns instanser och inkluderar aktivt målgruppen. För dessa välutförda satsningar för integration och mot inte minst hedersrelaterat våld- och förtryck nomineras Hörby kommun till Winnet Skåne-priset 2017.

Dela på Facebook Tweet
Dela
Juryns motivering
Hörbys nominering

Hörby kommun har satt mångfalden högt på agendan. Genom modellen ”Bygga broar” har man inlett ett våldsförebyggande och integrationsfrämjande arbete som sätter barnet i fokus. Satsningen inbegriper såväl ideella organisationer som en stor mängd av den offentliga sektorns instanser och inkluderar aktivt målgruppen. För dessa välutförda satsningar för integration och mot inte minst hedersrelaterat våld- och förtryck nomineras Hörby kommun till Winnet Skåne-priset 2017.