2018-02-05

Hörbys äldre först i landet att kommunicera via roboten Giraff

Via videoskärmen kan vårdtagaren och anhöriga eller vårdpersonal se och prata med varandra

​Via videoskärmen kan vårdtagaren och anhöriga eller vårdpersonal se och prata med varandra. FOTO: Camanio Care

Som första kommun i landet erbjuder Hörby inom kort de som anlitar hemtjänsten att även kommunicera via roboten Giraff.

Robottyen Giraffen kan följa med runt i bostaden. Foto: Camanio CareTvå robotar har köpts in för att under en period testa och utvärdera hur såväl vårdtagarna som hemtjänstpersonalen upplever den extra trygghet och möjlighet det innebär att alla tider på dygnet kunna kommunicera via en videoskärm. Även kontakten med vänner och anhöriga underlättas.

Roboten gör det möjligt för våra äldre som bor kvar hemma att snabbt få hjälp och stöd, eller att kunna se och prata med vänner och anhöriga via Giraffen.

- Samtidigt underlättar den för hemtjänst- och vårdpersonal, som kan göra fler tillsynsbesök utan att behöva transportera sig med bil. Tid frigörs som personalen kan ägna åt att stanna lite längre hos dem som kanske behöver en hand att hålla i eller åt dem som har större vårdbehov, säger Hörbys socialchef Eva Klang Vänerklint.

Giraffen är en tillsynsrobot som placeras hemma hos vårdtagaren och som gör det möjligt för anhöriga, hemtjänsten eller sjukvårdspersonal att regelbundet göra virtuella besök. Det blir därmed möjligt att erbjuda tätare kontakt än i dag.

Giraffen består av en höj- och sänkbar videoskärm på en lång, smal hals och som längst ner är utrustad med en liten dator. Roboten kör på fjädrande hjul. Den är lätt att manövrera på distans och tar sig över mattor och trösklar i hemmet.

Som en extra trygghet kan speciell auktorisering ges till vissa utvalda personer som får tillstånd att koppla upp sig om vårdtagaren av någon anledning inte svarar. Det kan exempelvis användas för tillsyn under natten eller för att snabbt kunna avgöra vilken hjälp som behövs vid ett akutlarm. Giraffen kan då fjärrmanövreras för att söka av hemmet och säkerställa att vårdtagaren mår bra.

-          Det ska bli väldigt spännande att testa roboten i Hörby. Vi har många äldre som bor ute på landet som känner sig isolerade ibland, de kan få en klart bättre och tryggare vardag, säger Eva Klang Vänerklint.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela