2017-04-28

Investeringsbehov minskas med 200 miljoner

Tekniska nämnden jobbar vidare med förra årets utredning och föreslår en uppdaterad lokalförsörjningsplan. Investeringsbehovet är uppskattat till 800 miljoner kronor. Det är en minskning med ca 200 miljoner kronor jämfört med tidigare bedömning.

- Det är mycket som vi vill och behöver göra i Hörby kommun när det gäller fastigheter. Vi tittar extra noga på hur lokalbehoven kan uppfyllas på sätt som är kostnadseffektiva och ger hållbara och långsiktigt bra lösningar, säger Maria Ekström fastighetschef i Hörby kommun.

Hörby kommun växer stadigt och kommunen planerar för framtiden. Det finns ett behov av att modernisera och utveckla lokalbeståndet. Kommunen har samtidigt en ökande befolkning vilket innebär ett ökat behov i form av skolor, förskolor och annan verksamhet.

Fokus på ombyggnad

Fördjupade utredningar visar att möjligheter finns att bygga om istället för att direkt välja nybyggnation. Ett exempel är renovering av vårdcentralen, vilket löser socialförvaltningens lokalbehov istället för att bygga nytt. Vidare utredningar kommer ske för några av fastigheterna, men med dagens förutsättningar arbetar man vidare med inriktningen ombyggnation i flera fall.

Kommunen förvaltar omkring 95 000 kvadratmeter. Det är ytor som används av förskolor, äldreboenden och annan verksamhet. Under 2016 fastslogs en lokalförsörjningsplan av kommunfullmäktige, som visade på ett stort behov av underhållsåtgärder. Den uppdaterade lokalförsörjningsplanen visar samma inriktning med ett stort behov av reparation och underhåll.

Plan inför kommande prioriteringar

Tekniska nämnden har tagit beslut om förslag till uppdaterad lokalförsörjningsplan, vilken ska lämnas över till kommunstyrelsen och budgetberedningen. Planen pekar ut inriktningen för kommande prioriteringar när det gäller nybyggnation, reparation och underhåll samt ombyggnation av kommunens fastigheter.

- Vi fortsätter att arbeta med att modernisera och renovera kommunens fastigheter, så att vi kan möta tillväxten i Hörby kommun. Det behövs fler lokaler för barn och unga. Det behövs också fler särskilda boenden för våra äldre, så att de kan få en god omsorg och trygghet när de inte kan bo kvar hemma längre, kommenterar Anders Larsson, ordförande i tekniska nämnden.

Dela på Facebook Tweet
Dela