2017-03-16

Kommunfullmäktige 25 april

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 25 april kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

O B S att fullmäktige denna gång byter dag från måndag till tisdag!

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop.
 2. Val av justerare.
 3. Sammanträdets kungörande.
 4. Godkännande av föredragningslista.
 5. Granskning av avtalshantering inom tekniska nämnden och socialnämnden, information från KPMG.
 6. Information från kommunstyrelsens ordförande.
 7. Förenklad biståndsbedömning för äldre.
 8. Förvärv av fastighet kopplad till HVB-verksamhet.
 9. Besvarade av motion om byggregler, Gert Nygren (SPI).
 10. Reducering av bygglovsavgift för solcellsanläggning.
 11. Barnbokslut 2016.
 12. Årsredovisning 2016 – Hörby kommun.
 13. Tilläggsbudget 2017.
 14. Reglemente för ungdomsstyrelsen.
 15. Frågor
 16. Nämndernas beslut i medborgarförslag.
 17. Redovisning av obesvarade medborgarförslag.
 18. Redovisning av obesvarade motioner
 19. Anmälan av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.
 20. Avsägelser.
 21. Valärenden.
 22. Inkomna motioner.
 23. Meddelanden.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4, från och med den 13 april 2017.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Allmänhetens frågestund
Ställ din fråga i förväg via mail: