2017-11-20

Kommunfullmäktige 18 december

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 december kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. Införande av gemensam Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby kommun
 7. Nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd
 8. Tilläggsavtal för finansieringsmodell för färdtjänst 2018-2019
 9. Revidering av miljönämndens taxa
 10. Arvodegrupp inför mandatperioden 2019-2022
 11. Inkommet medborgarförslag från Åke Rosberg om inrättande av parkeringsplatser på Nya torg
 12. Frågor
 13. Anmälan av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
 14. Avsägelser
 15. Valärenden
 16. Inkomna motioner
 17. Meddelanden​
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Läs och prenumerera
KUNGÖRELSER
PROTOKOLL & KALLELSER
kOMMUNFULLMÄKTIGE
LEDAMÖTER