2018-05-18

Kommunfullmäktige 18 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 juni kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Revisionsrapport gällande attraktiv arbetsgivare – Information
 6. Information från kommunstyrelsens ordförande
 7. Delårsrapport I 2018-04-30 för Hörby kommun
 8. Preliminär budget 2019 och planer 2020-2021 – Förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning
 9. Motion från Stefan Borg (SD) om mottagning av migranter enligt den s.k. Staffanstorpsmodellen
 10. Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanlända
 11. Revisionsrapport – Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag
 12. Arvoden till valförrättare
 13. Insynsplatser i nämnderna
 14. Frågor
 15. Avsägelser
 16. Valärenden
 17. Inkomna motioner
 18. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Läs och prenumerera
KUNGÖRELSER
PROTOKOLL & KALLELSER
kOMMUNFULLMÄKTIGE
LEDAMÖTER