2017-08-17

Lyckade satsningar i sommar

Skumpartyt lockade många till Nya torg i sommar
​Skumpartyt lockade många till Nya torg i sommar.

Sommarens aktiviteter i centrum, tillsammans med att många har engagerat sig för ett tryggt Hörby, har gett goda resultat.

- Vår ambition är att tillsammans med ideella krafter och bland annat Köpmannaföreningen, skapa trevliga möteplatser för alla Hörbybor. Vi har bjudit in till såväl yoga, som skumparty, crossfit-träning, allsång och musik- och magiföreställningar. Vädret har inte alltid samarbetat denna sommar, men många har kommit och vi har fått många positiva upplevelser, säger Bahare Mohamaddi-Andersson, chef för Hörby kommuns förebyggande enhet.

Tillsammans för HörbyI början av sommaren gick kommunen och Hörby köpmannaföreningen ut med ett gemensamt upprop och bjöd in alla Hörbybor att tillsammans skapa trygghet och trivsel i centrum.

Facebook-sidan Tillsammans för Hörby är en samlingspunkt där alla intresserade kan få information och även anmäla sig att delta. Det går även bra att skicka ett e-postmeddelande till: tillsammans@horby.se

"Inget isolerat Hörby-problem"

Polisen delar uppfattningen att det varit en lugn sommar i Hörby. Även om det tyvärr inträffat ett par allvarliga incidenter.

- Förutom de två knivskärningarna, vilket naturligtvis är fruktansvärda händelser, så har hittills den här sommaren varit lugnare än förra sommaren. Visst finns det konflikter i Hörby, men man måste ge dem rätt proportioner. Även om det har varit bråk mellan olika grupperingar så består dessa grupper av individer. Det är dessa individer som hamnat i konflikter med varandra på olika sätt och av olika anledningar. Jag tycker inte man ska peka ut folkgrupper eller etniciteter utan istället se det som att individerna i grupperna som bråkar får stå för sitt handlande, säger kommunpolis Niklas Årcén.

- Här finns också drogrelaterade problem, men det är långt ifrån ett isolerat Hörby-problem. Tyvärr finns droger och droghandel på väldigt många orter, inte minst här i Skåne där vi har så nära till kontinenten.

Många engagerade för Trygga Hörby

Det förebyggande arbetet fortsätter. Kommunen och polisen har ett samarbetsavtal kring ”Trygga Hörby”, Köpmannaföreningen är engagerad, kommunen har inrättat en speciell arbetsmarknadsenhet och bland annat skapat sommarpraktik till många ungdomar, fältarbetarna är aktiva på byn och många hörbybor och ideella krafter engagerar sig.

- Vi fortsätter att jobba i trygghetsrådet där ledande politiker, polis, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen, skola och socialförvaltning samverkar. Målet är att stärka den upplevda känslan av trygghet och trivsel på både kort och lång sikt, säger kommunalråd Susanne Meijer.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela