2017-04-18

Lyckat projekt för ungdomsdemokrati

Projektet har gett många spännande möten

​Många givande möten och samtal mellan ungdomar och politiker, en känsla av det faktiskt går att påverka och givande samarbeten över kommungränserna.

Det är viktiga resultat av projektet ”Ung i MittSkåne - med hjärta för landsbygden”.

 Projektet genomfördes under 2016 och leddes av Hörby kommun i samverkan med Höörs kommun, Eslövs kommun och Sjöbo kommun. Syftet med projektet var att ge unga på landsbygden verktyg, mod och inspiration att engagera sig i den lokala demokratin.

- Projektet har varit fantastiskt inspirerande. Det har gett så mycket tillbaka till kommunerna. Ett lyckat exempel är ”Ung Scen” där ungdomarna fick hela ansvaret under Hörby KulturKalas, och som lockade ungdomar från hela Skåne, berättar projektledaren Petra Kuritzén.

Inom ramen för projektet arrangerades bland annat två internat för att ge ungdomar i de fyra kommunerna ökad kunskap kring ungas möjlighet till inflytande, dit även politiker och tjänstemän från kommunerna bjöds in.

Margarita Kradjian, ungdomskoordinator i projektet, menar att ungdomarna har fått mer förtroende och ökad förståelse för politiska processer.

- Det är viktigt att arbetet syns och att man ser att det faktiskt händer något.

Projektet har också gett positiva effekter hos politikerna.

- Det har varit många och givande möten och samtal mellan ungdomarna, oss politiker och tjänstemän. Vi vill visa att man faktiskt kan påverka och att det lönar sig att engagera sig. Vi lyssnar på allvar. Det ungdomarna påverkar i dag gagnar dem själva i framtiden, säger Hörbys kommunalråd Susanne Meijer.

Ungdomsstyrelsen har växt

En målsättning med projektet var att öka antalet ungdomar i Ungdomsstyrelsen. Det lyckades väl då antalet aktiva medlemmar i Hörby ökade från sex till tolv. Samarbetet mellan politiker och Ungdomsstyrelsen upplevs dessutom som att det har blivit ännu bättre under projektet.

- Det är kul att engagera sig i Ungdomsstyrelsen för att man faktiskt kan påverka, speciellt på en mindre ort som Hörby. Kommunen rådfrågar oss om olika saker, till exempel om valet av ungdomsartist på Hörby KulturKalas, säger Margarita Kradjian.

Nobelfest i Folkets Hus

Under året arrangerades flera evenemang. I december fixade ungdomarna till exempel en Nobelfest i Folkets Hus för Hörby unga. Även ett antal gemensamma evenemang för ungdomar och politiker genomfördes, som pizzakväll och korvgrillning.

Ung i MittSkåne finansierades av MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, samt de deltagande kommunerna.

Hela projektgruppen från tre kommuner
Ungdomar och politiker från tre kommuner.

Dela på Facebook Tweet
Dela