2017-04-12

Miljönämnden 11 april

​På miljönämndens sammanträde den 11 april 2017 behandlades bland annat lokala miljömålsprojekt för 2017.

Lokala miljömålsprojekt 2017

Miljönämnden beslutade att avsätta miljömålspengarna för 2017, 100 000 kr, till följande åtgärder och projekt: ECO-driving, invigning av ridled, uppdatering och tryck av broschyr samt samordnad kontroll av luftkvalitet.

Miljömålspengarna används för att uppmuntra genomförandet av utvalda åtgärder i Hörby kommuns lokala miljömålsprogram. Åtgärderna är spridda över samtliga förvaltningar för genomförande och varje år väljs nya åtgärder som miljömålspengarna ska gå till.

Om referatet

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela