2017-09-07

MittSkånes turismsamarbete ger resultat!

​MittSkåne har ökat andelen gästnätter med 20 procent i jämförelse med förra året. På kommunnivå är det Hörby som ökat mest, på andra plats i Skåne med en ökning på drygt 34 procent.

- Detta är mycket glädjande och en kvittens på att det långsiktigt strategiska arbetet med destinationsutveckling i MittSkåne ger utdelning, säger Karin Kroon Gunnarsson näringslivschef i Hörby kommun.

Den positiva statisken kommer ifrån Statistiska Centralbyrån, som producerar inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket, och ger fakta på övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade stugor och även för camping. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistfrågor i Sverige.

Bland Skånes 33 kommuner hade 16 en positiv utveckling av gästnätter under januari-juni 2017 medan fem backade. En summering av gästnätterna i hela Skåne första halvåret visar en fortsatt stark tillväxt, i synnerhet från utlandsmarknaderna.

- Den destination som har störst ökning är glädjande nog MittSkåne som har ökat andelen gästnätter med 20 procent i jämförelse med förra året, förklarar Karin Kroon Gunnarsson. Det är tydligt att danskar hittat tillbaka till Skåne och inte minst MittSkåne. På kommunnivå är det Hörby som ökat mest, andra plats i Skåne med en ökning på drygt 34 procent.

MittSkåne turism är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Höör, Hörby i partnerskap med Tourism in Skåne och företagarföreningen MittSkåne.

Läs rapporten Tourism in Skåne – Rapport januari-juni 2017 [Läs]

Dela på Facebook Tweet
Dela