2017-09-26

NCC bygger om och uppför Lågehallarna

Skiss på Lågehallarna
​Förslag till de nya Lågehallarna. Arkitektskiss: Tengbom

​I samarbete med Hörby kommun och NIRAS kommer NCC att bygga om och uppföra nya Lågehallarna, bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan.

Samarbetet genomförs i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar.

– Det är glädjande att i samverkan med NCC komma igång med bygget av nya Lågehallarna. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten, säger Bengt Brahed, tf fastighetschef i Hörby kommun.

Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behöver rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

– Den nya hallen kommer att bli en tillgång för Hörby och är efterlängtad av idrotten, inte minst av handbollsklubben IK Lågan, en av kommunens största föreningar, säger Marcus Kulle, kultur- och fritidschef. 

Café och gemensamma ytor

Den nya anläggningen kommer förutom idrottshallar även att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

NIRAS Sweden AB, som en av Hörby kommuns ramavtalsparter, driver projektet i rollen som projektledare och tillsätter även kontrollansvarig. 

Projekteringsarbeten påbörjas omgående och nya Lågehallarna beräknas vara färdiga i augusti 2019.

Dela på Facebook Tweet
Dela