2017-10-25

Nya telefon- och besökstider för Bygg och miljö

Bygg & Miljö ändrar sina besöks- och telefontiderfrån och med den 1 november. Förändringarna innebär möjligheter att träffa bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer även på en eftermiddag i veckan utan förbokning. Ändringen görs även för möjliggöra effektivare arbete och snabbare handläggningstider.

• Byggs telefon- och besökstid ändras till :

Måndag, onsdag och torsdag 10-12 som tidigare
Tisdag 14:30-16:30
Fredag ingen telefon och besökstid

Tänk på att du även kan boka besök hos handläggare utanför dessa besökstider. Det gör du lättast genom att ringa på telefontid eller att skicka ett e-postmeddelande om ditt ärende till byggochmiljo@horby.se och berätta om vad ditt ärende gäller, så kontaktar en handläggare dig.

• Miljös expedition 0415-37 83 10 (Mattias Hansson) inför telefontid mån - fredag 10-12

Miljö- och livsmedelsinspektörerna har ingen telefontid, utan svarar som idag på telefon när de är på plats på kontoret.

Dela på Facebook Tweet
Dela