2017-09-13

Pågående arbete vid Stattena Norra

Kommunservice Gata/park har anlitat entreprenörer som arbetar med att förbereda de sex tomterna på Stattena Norra, etapp söder, för kommande bebyggelse av enfamiljsvillor och lägenheter.

Det innebär att Marielundsvägen kommer att vara avstängd fram tills mitten av november. Istället kan gång- och cykelvägen på Kristianstadsvägen användas.

Observera att det också kan förekomma tung trafik under dagtid på Skrållans gata och södra delen av Marielundsvägen.

När det är dags att koppla in vatten och avlopp, så kan trafiken vid Stattenavägen – Uggleborgsvägen påverkas och korsningen komma att stängas av temporärt.

Har du frågor? Kontakta Bertil Olsson, tekniker i Hörby kommun, via mail bertil.olsson@horby.se eller 0415-37 83 42.

Dela på Facebook Tweet
Dela