2017-03-27

Rapportera problem med närtrafiken!

Närtrafiken i Hörby har stora problem. Många resenärer drabbas när företag som upphandlats för att köra närtrafiken inte klarar av sitt uppdrag.

Upphandlingen har gjorts av Skånetrafiken och Hörby kommun har många gånger påtalat att trafiken inte fungerar som den ska. Samtal pågår för att hitta en fungerande lösning.

  • Skånetrafiken uppmanar alla som drabbas av problem med närtrafiken att höra av sig till kundtjänst via telefon 0771-77 77 77
  • Även Hörby kommun vill gärna få information från resenärer som har klagomål eller andra synpunkter via e-post till utredare Josefine Persson: josefine.persson@horby.se

Sedan den 1 februari 2017 har Skånetrafiken upphandlat en ny entreprenör som kör närtrafiken i Hörby kommun. Med samtliga underentreprenörer handlar det om totalt tio olika trafikföretag som nu kör i kommunen.

Grundproblemet har varit att ett av de upphandlade trafikföretagen inte kunnat levererar på det sätt som krävs enligt avtalet. Det påverkar resenärerna som drabbas av förseningar och i vissa fall inte blivit upphämtade över huvudtaget. Skånetrafiken håller nu på att ersätta det företag vars tjänster inte fungerar som de ska, och förväntar sig ett snabbt resultat av detta.

Kommunen får inte själv göra upphandlingen

Hörby kommun har ingen möjlighet att själv upphandla kollektivtrafik. Enligt kollektivtrafiklagen i Sverige (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik), är det de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som har ansvaret för kollektivtrafiken i respektive län. I Skåne län är det Region Skåne som har ansvaret. Skånetrafiken ingår i Region Skåne och utför, planerar och handlar upp trafiken, även närtrafiken i Hörby kommun.

Hörby kommun kan inte bestämma att själv handla upp närtrafik i egen regi, utan ett beslut av politikerna i Region Skåne.

Avtalet gäller i tre år

Region Skåne har nyligen handlat upp den entreprenör som kör närtrafiken i Hörby och det nya avtalet trädde i kraft den 1 februari 2017. Avtalet gäller i tre år.

Tidigast 2020 skulle Hörby kommun kunna få tillstånd av Region Skåne att handla upp närtrafiken i egen regi.

Att säga upp avtalet innan dess skulle betyda att kommunen står utan närtrafik helt och hållet. Kommunfullmäktige har beslutat att lyfta frågan om att i framtiden upphandla närtrafiken på egen hand till Region Skåne.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela
Har du drabbats?
Viktigt att rapportera fel

Om du drabbas av att närtrafiken inte fungerar som den ska är du välkommen att rapportera detta till: