2015-11-22

Hjälp och stöd till nyanlända

Många vill hjälpa och stödja människor på flykt, och dem som kommer till vår kommun. Vi har samlat information för dig som vill dela med dig av din tid och ditt engagemang.

Öppna ditt hem för ett flyktingbarn

Hörby kommun behöver ständigt nya familjer som är redo att anta utmaningen att bli familjehem. Att vara familjehem innebär att du tar emot en ungdom i ditt hem under kortare och eller längre tid. Ibland kan barnet ha behov av att stanna hela uppväxten. Som familjehem blir ni barnets bonusfamilj och har ansvar för barnets omvårdnad och fostran. Det finns även möjligheten att vara jourhem för kortare placeringar.

 • Kontakta socialförvaltningen familjehemssekreterare
  för mer information på telefon 0415-37 80 00

Öppna ditt hem som kontaktfamilj

En kontaktfamilj ger stöd till barn och föräldrar. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger varje månad. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang, men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra.

Bli God man

Ett asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar får under asylprocessen en god man.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Godmanskapet upphör automatiskt när barnet fyller 18 år. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller hemmet för vård och boende (HVB), i sista hand socialnämnden. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

Ideella organisationer

Många organisationer i Hörby och i hela landet erbjuder möjligheter att engagera sig. Här är ett urval:

 • Svenska Kyrkan i Hörby
  Telefon 0415-175 50
 • Röda Korset i Hörby
 • Bibliotekets språkkafé. Varje torsdag kl 16.00 träffas deltagarna för att samtala på svenska. Alla är välkomna, både den som har svenska som modersmål och den som har svenska som andraspråk.
  Telefon 0415-37 84 50

Har du fler tips om ideella engagemang som du vill nå ut till fler med?
 Skicka info via e-post: kommunen@horby.se

Dela på Facebook Tweet
Dela
Kontakta oss gärna!

 • Flyktingsamordnare
  telefon 0415-37 81 11
 • Familjehemssekreterare
  telefon 0415-37 80 00
 • Överförmyndare
  telefon 0415-37 81 33

Migrationsverket

Länsstyrelsen