2017-04-19

Samråd om bostadsförsörjningsprogram

​Tillgång till bra bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Boendefrågor är en viktig del av kommunens strategiska arbete.

Hörby kommun har sedan hösten 2016 arbetat med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen.
Du som är kommuninvånare eller berörd har nu möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Dina synpunkter måste vara inkomna skriftligen senast den 29 maj.
Den beslutade samrådshandlingen finns tillgänglig som blädderexemplar i Hörby kommuns reception samt på Hörbys bibliotek. Du kan också ladda ner den här på hemsidan.. 
Dela på Facebook Tweet
Dela