2018-04-20

Stipendier för lantbruksstuderande

Nu är det dags att söka stipendier ur Martin Frossmarks minnesfond samt Kerstin Nilssons stipendiefond. I första hand är det lantbruksstuderande ungdomar som kan söka.

Sista ansökningsdag är den 21 maj.

Du som uppfyller nedanstående kriterier under höstterminen 2017-vårterminen 2018 är välkommen att lämna in din ansökan.

Stipendium ur Martin Frossmarks minnesfond delas ut enligt följande:

  • i första hand lantbruksstuderande ungdomar från Östra Sallerups församling.
  • i andra hand ungdomar från Östra Sallerups församling för studier efter gymnasieskolan
  • i tredje hand lantbruksstuderande ungdomar från Hörby kommun.

Samtidigt sker utdelning ur Kerstin Nilssons Stipendiefond som gäller samma sökandegrupp.

Ur denna fond prioriteras person skriven i Hörby kommun som är antagen till utbildning vid naturbruksutbildning eller hushållsskola. Ett eller två stipendier delas ut.

Med ansökan bifogas:

  • intyg/betyg om genomförd/påbörjad kurs
  • redovisning av kostnader under studietiden
  • personbevis
Ansökan skickas till:

Hörby kommun
242 80 Hörby

Märk kuvertet ”Martin Frossmarks minnesfond”.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela