2018-05-28

Tekniska nämnden 24 maj

På Tekniska nämndens sammanträde gavs bland annat information om kommande upphandling av vinterväghållningstjänster.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela