2017-04-11

Tekniska nämnden 30 mars

Detaljplan för Lågehallarna och flytt av Hagadal tvättstuga

På tekniska nämndens sammanträde behandlades bland annat detaljplan för Lågehallarna och flytt av tvättstuga i Hagadal vårdboende.

Nämnden föreslog kommunstyrelsen att beställa en detaljplan för Lågehallarna, med anledning av det arkitektförslag för om- eller nybyggnation som är under upphandling.
 
Nämnden har också föreslagit kommunstyrelsen att bevilja medel för att flytta tvättstugan i Hagadal vårdboende, så att arbetsmiljön förbättras.
 

Om referatet

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela