2017-07-13

Tyck till om Karnas backe!

Välkommen att bidra med dina synpunkter kring utvecklingen av frilufts- och rekreationsområdet Karnas backe i Hörby.

Den digitala enkäten är aktiv i åtta veckor och avslutas den 6 september.

Helst vill vi ha dina synpunkter digitalt via enkäten, men det går också att lämna sina synpunkter skriftligt i kommunhusets reception. Formuläret hämtas då i receptionen där man även kan få hjälp att fylla i den digitalt.

Hörbys politiska majoritet vill gärna ha in så många synpunkter som möjligt innan man går vidare med planerna för friluftsområdet Karnas backe.

Detta är en rådgivande undersökning och man kommer att väga in synpunkter från alla intresse- och åldersgrupper.

Läs gärna all information innan du svarar.

Bakgrund:

Karnas backe är ett uppskattat frilufts- och rekreationsområde i nära anslutning till centrala Hörby. Här finns belysta motionsslingor, boulebanor, utegym, en 18-håls frisbeebana samt grillplatser.

Karnas backe har en unik naturlig utformning med sluttningar som ramar in en plats som med fördel kan användas som en amfiteater-inspirerad scen. Inramningen gör att den passar väl oavsett om arrangemanget lockar en liten eller stor publik. Därför har platsen stor potential som utomhusarena för konserter, evenemang och teater. I dag firas bland annat Valborg här med tal och underhållning. Karnas backe är populär bland föreningar, bland annat Korpen som arrangerar tipspromenader och aktiviteter. Förslaget är att bygga sittplatser i sluttningen, vilka skulle fungera som läktare vid arrangemang. Pulkabacken skulle finnas kvar men flyttas i så fall en bit åt sidan.

I dag finns här inga toaletter, vilket många besökare efterfrågar. För att bedriva verksamhet här behövs även moderna och ändamålsenliga förråd.

Åtgärder som föreslås för att höja upplevelsen i Karnas backe:
  • Bygga fasta toaletter inklusive en handkappanpassad toalett
  • Bygga nytt förråd
  • Sittplatser i sluttningen som ska fungera som läktare vid arrangemang
  • Bygga utomhusscen med loge för diverse evenemang
Det finns olika alternativ när det gäller scenen:
  1. Använda den mobila scenvagnen: Fungerar bra vid de flesta konserter. Varje tillfälle kräver dock en hel del förberedelser och arbete och medför därmed kostnader. Scenvagnen ska transporteras, sättas upp och riggas. Det finns ingen loge, vilket vissa artister och aktörer har behov av. Scenytan har begränsningar och är för liten för teater, dans och till exempel vår populära Hörby Blåsorkester.
  2. Fast utomhusscen: Med en fast scen skulle själva scenytan bli större och lämpa sig bättre för teater, dans och större orkestrar. Fasta loger i anslutning till scenen skulle underlätta för de flesta uppsättningar och aktiviteter, och är en förutsättning för att locka etablerade artister. En fast scen stimulerar och möjliggör också för fler aktiviteter och spontana arrangemang och uppträdanden, då det inte krävs lika mycket planering och administration som med scenvagnen.

 

 
Dela på Facebook Tweet
Dela
Tyck till om Karnas backe!