2017-04-28

Utredning om besparingar i kommunens måltidsverksamhet

​Kommunservice Måltider förser dagligen unga och äldre i kommunens skolor och äldreomsorg med mat. Varje dag tillagas mer än 3 500 måltider.

Från och med 2017 ska verksamheten vara helt finansierad via intäkter. Det innebär att måltidsverksamheten i dagsläget är underfinansierad med drygt 6,8 miljoner kronor.

Det kommer därför att behöva göras en översyn av antalet kök i kommunen.

- Vi har en uppskattad verksamhet med fantastiska medarbetare, så det känns väldigt tråkigt att den här situationen har uppstått. Samtidigt är det viktigt att ta tag i situationen nu när de ekonomiska ramarna ser annorlunda ut, säger samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich.

Besparingarna som utreds kommer att beröra personalen och innebär en minskad personalstyrka inom måltidsverksamheten. Idag har måltidsverksamheten 43 årstidsanställda. Hörby kommun arbetar för att hantera övergången på ett så mjukt och tryggt sätt som möjligt för medarbetarna. Det innebär att ett förslag kommer att läggas om ett omställningspaket som anpassas efter medarbetaren med möjlighet till garantipension, omställningsutveckling och andra insatser.

- Det är en svår situation för måltidsverksamheten och stora förändringar som behöver göras, samtidigt ska vi ha för ögonen att det även fortsättningsvis är en verksamhet med bra kvalitet som ska leverera mat till barn, unga och äldre i kommunen, säger Liselotte Olsson, ny chef för måltidsverksamheten sedan 1 mars.

Tidigare i år gick den kommunala måltidsverksamheten över i samhällsbyggnadsförvaltningens regi. I samband med den förändringen så togs även ett beslut av kommunfullmäktige att verksamheten helt och hållet ska vara intäktsfinansierad.

För att underlätta övergången till den nya modellen, så tog kommunfullmäktige beslut om ett tillskott för 2017 på drygt 1,7 miljoner kronor. Förvaltningen gjorde under mars en utredning av ekonomin, som visar att verksamheten är underfinansierad med drygt 6,8 miljoner kronor.

Tekniska nämnden har med anledning av de förändrade förutsättningarna gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fram till juni göra en utredning som omfattar samordning och avveckling av kök i kommunen.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela