2017-04-03

Välkommen till vår mässa om e-hälsa

Med upplevelsecykel blir träningen lite roligare
​Med upplevelsecykel blir träningen lite roligare.

Välkommen till e-hälsomässa i Hörby kommunhus onsdagen den 26 april kl 12.00-16.00.

På mässan visar utställare exempel på den nya e-hälsotekniken. Bland annat får man veta hur upplevelsecykel, tillsynskameror och trygghetslarm fungerar.

Användarföreningen håller en föreläsning om det spännande projektet ”Larmcentral 2.0” där man söker två testpersoner i Hörby.

Nyckefria lås är framtidenE-hälsa handlar om att använda modern digital teknik för att öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Satsningen på digitala verktyg ska leda till förbättringar för såväl individen som vård- och omsorgspersonal , som beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Med hjälp av digitala verktyg underlättas även möjligheten att inom vård- och omsorgssektorn utbyta och överföra information mellan olika nivåer och aktörer, vilket är helt avgörande för en god vård och omsorg. Information kan överföras och presenteras på ett säkrare och effektivare sätt, och därmed säkerställa koordinerade insatser inom hela vård- och omsorgssektorn.

Exempel på den nya tekniken visas på e-hälsomässan i Hörby kommunhus.

Föredrag om Larmcentral 2.0

Klockan 13.00-13.30 håller Rose-Marie Beming  från Användarföreningen  en föreläsning  om utvecklingsprojektet ”Larmcentral 2.0”, som handlar om att ta hjälp av till exempel grannar, vänner och anhöriga.

2018 blir Sverige först i världen med 5G, den femte generationens mobilnät. I ett testprojekt har två frivilliga seniorer från varje kommun har möjlighet att delta.

Hemma hos testpersonerna kommer rörelsesensorer att installeras i varje rum. Inga kameror, enbart rörelsesensorer. Genom dem registreras hur testpersonerna vanligtvis rör sig i sitt hem.

Om något avviker, till exempel om den boende har varit i badrummet i flera timmar eller inte stigit upp ur sängen som vanligt, går ett larm som ett sms till en person som användaren själv valt i förväg. Det kan vara en anhörig, en granne eller någon annan.

Vinsten är dubbel. Dels kan senioren känna sig trygg hemma längre, dels avlastar det hemtjänstpersonalen.

Alla intresserade är varmt välkomna till e-hälsomässan i Hörby kommunhus onsdag den 26 april kl 12-16!
 
 
Dela på Facebook Tweet
Dela
e-hälsomässa i Hörby
Kommunhuset 26 april kl 12-16

  • Utställare visar upplevelsecykel, tillsynskameror, trygghetslarm m m
  • Föreläsning om spännande projekt kl 13-13.30