2017-03-28

Workshop kring Hörby centrumutveckling

Välkommen att anmäla dig till två workshops där du bidrar med dina perspektiv och tankar kring Hörbys centrumutveckling!

Syftet är att skapa en god bebyggd miljö med förutsättningar för att fler persontransporter ska ske med kollektivtrafik.

Hörby kommun planerar stadsförsköningsåtgärder som ska vara genomförda under 2018 och ingår som en del av det regionala superbusskonceptet.

Följande datum är satta:

Dialogträff 1. Tisdag 4 april, kl 18.15-21

Insamlingsmöte. Syftet är att samla in synpunkter från medborgare och olika intressenter inför arbetet. Plats: Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4.

Dialogträff 2. Onsdag 3 maj. kl 18.15-21 

Dialogmöte. Vid det här mötet presenteras slutsatser från insamlingsmötet och skisser på tänkbara lösningar visas upp. Plats: Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4.

Hjärtligt välkommen!

Ps. Glöm inte att anmäla dig i förväg. Begränsat antal platser.

Dela på Facebook Tweet
Dela