2017-11-17

Miljönämnden 14 november

På miljönämndens sammanträde den 14 november 2017 behandlades bland annat en anmälan om mellanlagring gällande farligt avfall.

Anmälan av mellanlagring av farligt avfall

Vestas Europe AB har skickat in en anmälan som gäller att de vill mellanlagra farligt avfall på fastigheten Råby 34:5. Miljönämnden beslutade om de försiktighetsmått som ska gälla för mellanlagringen.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll
Prenumerera på kallelser och protokoll

Dela på Facebook Tweet
Dela