2018-05-24

Byggnadsnämnden 24 maj

På Byggnadsnämndens sammanträde beslutades bland annat att föreslå kommunfullmäktige att instifta ett Byggnadsvårdspris och ett Arkitekturpris.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela