• Eldningsförbud – mycket hög brandrisk!

  2018-07-17   |   Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare.
 • Angående bristen på foder och vatten till djur

  2018-07-11   |   Med anledning av den vattenbrist som råder i området erbjuds djurhållare med sinade brunnar att hämta vatten hos MittSkåne vatten.
 • Enkät om Hörbys varumärke

  2018-06-25   |   Nu inleder vi ett utvecklingsarbete i Hörby. Därför är vi nyfikna på vad du tycker om Hörby idag och hur du vill att vår kommun ska utvecklas under de närmaste åren. Enkäten tar bara ett par minuter och du besvarar den anonymt. Tack på förhand!
 • Bussarna stannar vid Gamla torg i juli

  2018-06-27   |   Bussarna stannar under större delen av juli månad vid Gamla torg. 
 • Förlängd väntetid för startbesked

  2018-06-26   |   Från och med 1 juli 2018 görs en ändring i Plan- och bygglagen. Den innebär att du får använda ditt bygglov tidigast fyra veckor efter kungjort beslut.
 • Hälsans hus ett lyft för klienter och personal

  2018-06-25   |   Socialförvaltningen har samlat alla sektioner med myndighetsansvar för både barn och vuxna i Hälsans hus på Råbyvägen 41.
 • Tekniska nämnden 20 juni

  2018-06-21   |   På Tekniska nämndens sammanträde gavs bland annat information om stöldskydd av utrustning med hjälp av märk-DNA.
 • Byggnadsnämnden 20 juni

  2018-06-21   |   På sammanträdet beslutades bland annat att bevilja bygglov för sju marklägenheter.
 • Gratis Familjedag på Lågedammsbadet 1 juli

  2018-06-21   |   En massa roliga aktiviteter för hela familjen på Lågedammsbadet och Friskis & Svettis. Trampbåtar, hoppborg, 6 meter hög vattenrutschkana och hinderbana kommer att finnas hela dagen.
 • Flitigt skolarbete belönades

  2018-06-21   |   Samir Peymans flitighet belönades. Han fick Frostaskolans Stora Pris 2018 med motiveringen: "För att ha tagit tillvara varje stund och sekund för att bli mer och lära sig mer oavsett hur marken skakar."
 • Kraftsamlingen för Trygga Hörby fortsätter

  2018-05-09   |   Alla eftermiddagar och kvällar finns kommunens fältare på plats i Hörby centrum för att prata med ungdomar och vara ett extra stöd vid behov. Satsningen fortsätter på att skapa en trygg och vänlig miljö och stämning i Hörbys centrum tillsammans med frivilliga krafter, Polisen, skolan, kyrkan och för
 • Bygget av Nya Lågehallarna har startat!

  2018-05-28   |   Matchen är igång! Om- och tillbyggnaden av Nya Lågehallarna har startat. Ungdomar från handbollsklubben IK Lågan hjälpte till med den symboliska första handbollspassningen vid byggstarten den 28 maj.
 • Begränsningar i hemsjukvården

  2015-06-22   |   Hörby kommun har reducerad verksamhet inom hemsjukvården under sommaren. Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser. Längre väntetider kan förekomma.