2017-08-21

Första spadtaget när Nolato MediTech växer

Fredag 18 augusti togs ett gemensamt spadtag för att fira den påbörjade utbyggnaden av Nolato Meditechs produktionsanläggning i Hörby.

Det är stora ytor som förbereds. Drygt 3700 m2 ska färdigställas för att kunna öka produktionstakten i takt med att nya beställningar kommer in. För Hörbys del innebär företagets expansion att fler jobbtillfällen skapas.

Ett femtiotal jobbtillfällen

Torkel Skoglösa, vd för företaget, räknar med att nyanställa ett femtiotal personer i Hörby inom de närmaste åren.

- Vi kommer att behöva personal inom flera områden och med olika kompetenser. Nolato Meditech växer just nu och vi har flera spännande projekt på ingång.

Hörby Industrifastighets AB förvaltar byggnaderna och det är Thage i Skåne AB som bygger de nya lokalerna.

Nolato MediTech utvecklar och tillverkar medicintekniska produkter till globala läkemedelsföretag.

Det gemensamma spadtaget togs av representanter för Nolato MediTech AB, Hörby kommun, Hörby Industrifastighets AB och Thage i Skåne AB.

Dela på Facebook Tweet
Dela