Medborgardialog

Hur vill du att Hörby ska vara? Var med och påverka genom att bidra med dina synpunkter, erfarenheter och kunskap.

Ditt engagemang är viktigt för Hörbys utveckling. Hörby kommun anordnar löpande dialogaktiviteter för att få in medborgarnas perspektiv i arbetet.

Här kan du läsa mer om pågående och genomförda dialoger.

Pågående dialoger

Genomförda dialoger