Våra politiker
Ilir Abazi (MP)
Valnämnden - ersättare
Email: ilir.abazi@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Rolf Ahlquist (SD)
Kommunfullmäktige - ersättare
Email: rolf.ahlquist@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Bertil Andersson (-)
Kommunfullmäktige - ersättare
Email: bertil.s.andersson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Göran Andersson (C)
Kommunrevisionen
Email: goran.andersson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Per-Erik Andersson (C)
Barn- och utbildningsnämnden - 1:e vice ordförande
Email: per-erik.andersson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Alve Andersson (C)
Byggnadsnämnden - ordinarie
Email: alve.andersson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Marianne Andersson (C)
Socialnämnden, ersättare
Email: marianne.andersson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Göte Andersson (L)
Tekniska nämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Per Olov Andersson (MP)
Miljönämnden, ersättare, Tekniska nämnden, ordinarie Hörbybostäder, ersättare
Email: perolov.andersson@horby.se
Telefonnummer: +46 706 52 56 77
GPlus Twitter Facebook Blog


Henrik Andersson (S)
Kommunfullmäktige - ordinarie, Kommunstyrelsen - ordinarie, Kommunstyrelsens arbetsutskott - ersättare, Barn- och utbildningsnämnden - ordinarie, Valberedningen - ordinarie
Email: henrik.andersson@horby.se
Telefonnummer: 0415-14251, mobil 076-6488776
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Olle Aronson (KD)
Industrifastighetsbolaget - ersättare
Email: olle.aronson@horby.nu
Telefonnummer: 0415-60390
GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Axelsson (S)
Socialnämnden, ordinarie
Email: jan.axelsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Bengt Bengtsson (SPI)
Miljönämnden - ersättare, Kommunfullmäktige - ersättare
Email: bengt.bengtsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Gunnar Bergquist (S)
Kommunfullmäktige - ordinarie, Byggnadsnämnden - ordförande, Tekniska nämnden - 1:e vice ordförande VA/GIS-nämnden, ordinarie (gemensam nämnd med Höörs kommun)
Email: gunnar.bergquist@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Cecilia Bladh in Zito (SD)
Kommunstyrelsen, ersättare
Email: cecilia.bladhinzito@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Stefan Borg (SD)
Kommunfullmäktige - ordinarie Kommunstyrelsen - 2:e vice ordförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott - ordinarie Socialnämnden - ordinarie Valnämnden - 2:e vice ordförande Valberedningen - ordinarie
Email: stefan.borg@horby.se
Telefonnummer: 0725-32 76 81
GPlus Twitter Facebook Blog


Jan-Åke Boulkizz (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Tekniska nämnden, 2:e vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: jan-ake.boulkizz@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anette Börjesson (MP)
Miljönämnden, ordförande Kommunfullmäktige, ordinareie Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: anette.borjesson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Dahlén (L)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: marie.dahlen@horby.se
Telefonnummer: 0733-83 44 59
GPlus Twitter Facebook Blog


Eva-Lena Danell-Törnkvist (V)
Kommunfullmäktige, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: eva-lena.danell-tornkvist@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Maria Danielsson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: maria.danielsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Davidsson (C)
Byggnadsnämnden, ersättare
Email: jan.davidsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Per Eisele (M)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Ekblad (SPI)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: jan.ekblad@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Hans Frank (L)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Socialnämnden, ordförande
Industrifastighetsbolaget, ersättare
VA/GIS-nämnd, ersättare, (gemensam nämnd med Höörs kommun)

Email: hans.frank@horby.se
Telefonnummer: 0415-139 22, 0761-39 22 82
GPlus Twitter Facebook Blog


Monica Frank (L)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: monica.frank@horby.se
Telefonnummer: 0415-13922, 0733-647181
GPlus Twitter Facebook Blog


Mariann Frank-Karlsson (L)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: mariann.frank-karlsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Ulla Franzén (SPI)
Valnämnden, ersättare
Email: ulla.franzen@horby.se
Telefonnummer: 0415-105 49
GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Friberg (SD)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Helmer Frithiof (SPI)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: helmer.frithiof@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Marina Graneskog (C)
Socialnämnden, ersättare
Email: marina.graneskog@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Karin Gullberg (SPI)
Kommunrevisionen, ordförande
Email: karin.gullberg@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Tommy Hall (S)
Kommunfullmäktige, ordförande
Email: tommy.hall@horby.se
Telefonnummer: 0415-127 58, 0703-17 11 44
GPlus Twitter Facebook Blog


Monica Hall (S)
Valnämnden, 1:e vice ordförande
Email: monica.hall@horby.se
Telefonnummer: 0702-26 90 88
GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Hallquist (SPI)
Socialnämnden, ersättare
Email: marie.hallquist@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Kristina Hansen (KD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: kristina.hansen@horby.se
Telefonnummer: 0739-874 414
GPlus Twitter Facebook Blog


Håkan Hansson (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Kultur- och fritidsnämnd, 1:e vice ordförande, Industrifastighetsbolaget, ordförande Valberedningen, ersättare
Email: hakan.hansson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Uno Hansson (V)
Kommunfullmäktige - ersättare
Email: uno.hansson@horby.se
Telefonnummer: 070-3539193
GPlus Twitter Facebook Blog


Louise Hedlund (SD)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, 2:e vice ordförande Byggnadsnämnden, 2:e vice ordförande
Email: louise.hedlund@horby.se
Telefonnummer: 0415-311250
GPlus Twitter Facebook Blog


Bengt Hedlund (SPI)
Kommunfullmäktige, ordinarie Socialnämnden, 2:e vice ordförande, Valberedningen, ordinarie VA/GIS-nämnd, ordinarie, (gemensam nämnd med Höörs kommun) Vigselförrättare
Email: bengt.hedlund@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Gerty Holst (-)
Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare Socialnämnden, ordinarie Kultur- och fritidsnämnden, 2:e vice ordförande, Byggnadsnämnden, ersättare Hörbybostäder, ersättare Valberedningen, ordinarie
Email: gerty.holst@horby.se
Telefonnummer: 0415-311028, 0706 956628
GPlus Twitter Facebook Blog


Jeanette Huasson (SPI)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: jeanette.huasson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Gunvor Håkansson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ordinarie Valberedningen, vice ordförande
Email: gunvor.hakansson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Göran Håkansson (M)
Kommunfullmäktige, ersättare
Email: goran.hakansson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anna-Carin Håkansson (S)
Valnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Mattias Jeppsson (M)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Stefan Jepson (-)
Kommunfullmäktige, ordinarie Tekniska nämnden, ersättare
Email: stefan.jepson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Johansson (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: anders.johansson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Paul Jönsson (C)
Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Valnämnden, ordförande, Hörbybostäder, ersättare
Email: paul.jonsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Kajsa Karlsson (C)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: kajsa.karlsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Patrik Karlsson (C)
Socialnämnden, ordinarie
Email: patrik.karlsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Keismar (L)
Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Valberedningen, ordinarie
Email: marie.keismar@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Mikael Keismar (L)
Byggnadsnämnden, ordinarie Miljönämnden, ordinarie
Email: mikael.keismar@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Lennart Koncz (C)
Tekniska nämnden, ersättare Industrifastighetsbolaget, ordinarie
Email: lennart.koncz@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Peter Kromnow (KD)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Yvonne Kulstad (-)
Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande
Email: yvonne.kulstad@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Larsson (C)
Kommunfullmäktige - ordinarie, Kommunstyrelsen - ordinarie, Kommunstyrelsens arbetsutskott - ersättare, Tekniska nämnden - ordförande, Valberedningen - ersättare VA/GIS-nämnd, vice ordförande (gemensam nämnd med Höörs kommun)
Email: anders.larsson@horby.se
Telefonnummer: 0415-60077, 070-7485311
GPlus Twitter Facebook Blog


Birger Larsson (L)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie Valberedningen, ersättare Hörbybostäder, ordinarie
Email: birger.larsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Agneta Larsson (L)
Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
Email: agneta.larsson@horby.se
Telefonnummer: 070-668 14 10
GPlus Twitter Facebook Blog


Rosmarie Lejonseraf (M)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Magnus Lennartson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie
Email: magnus.lennartson@horby.se
Telefonnummer: 0415-175 57, 070-55 11 895
GPlus Twitter Facebook Blog


Thore Lennartsson (C)
Kommunfullmäktige, ersättare Kultur- och fritidsnämnden, ordförande
Email: thore.lennartsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Jörgen Leufstedt (MP)
Byggnadsnämnden, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare Socialnämnden, ersättare Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ordinarie Valberedningen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare
Email: jorgen.leufstedt@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Bo Lilja (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: bo.lilja@horby.se
Telefonnummer: 070–654 38 84
GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Lilja (S)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: eva.lilja@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Lind (-)
Kommunfullmäktige, ersättare Socialnämnden, ersättare VA/GIS-nämnd, ersättare, (gemensam nämnd med Höörs kommun)
Email: jan.lind@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Roland Lindén (s)
Kommunfullmäktige, ersättare
Email: roland.linden@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Lindholm (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: eva.lindholm@horby.se
Telefonnummer: 0705-110507
GPlus Twitter Facebook Blog


Gunilla Lindquist (SD)
Kommunfullmäktige - ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Lars Lindwall (M)
Valnämnden
Email: lars.lindwall@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Astrid Lofs (SD)
Miljönämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Ingvar Magnusson (M)
Byggnadsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Malmgren (M)
Valnämnden, ersättare Socialnämnden, ordinarie Tekniska nämnden, ordinarie Kommunfullmäktige, ersättare
Email: anders.malmgren@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Susanne Meijer (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande
Email: susanne.meijer@horby.se
Telefonnummer: 0708-15 08 41
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Karin Melin (SPI)
Socialnämnden Kommunstyrelsen, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: karin.melin@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Ewa Mellerström (M)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Sten-Erik Månsson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Industrifastighetsbolaget, vice ordförande Tekniska nämnden, ersättare
Email: sten-erik.mansson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Möller (SPI)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: jan.moller@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Tommy Neubert (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: tommy.neubert@horby.se

Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Gunnel Nilsson (C)
Ersättare för överförmyndaren
Email: gunnel.nilsson@horby.se
Telefonnummer: 0415-378113
GPlus Twitter Facebook Blog


Majvi Nilsson (C)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: majvi.g.nilsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Ulf Nilsson (M)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: ulf.nilsson@horby.se
Telefonnummer: 0705-35 01 46
GPlus Twitter Facebook Blog


Martin Nilsson (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare
Email: martin.nilsson@horby.se
Telefonnummer: 0415-378192
GPlus Twitter Facebook Blog


Christina Nilsson (SD)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Gudrun Nilsson (SPI)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: gudrun.nilsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Göte Nilsson (SPI)
Byggnadsnämnden, ersättare
Email: gote.nilsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Gert Nygren (SPI)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie
Email: gert.nygren@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Nyman (L)
Socialnämnden, ordinarie Valnämnden, ordinarie
Email: eva.nyman@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Johan Ohlin (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Miljönämnden, 2:e vice ordförande, Valberedningen, ersättare
Email: johan.ohlin@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Mona Olin (SD)
Kommunstyrelsen, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: mona.olin@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Benny Olsson (C)
Miljönämnden
Email: benny.olsson@horby.se
Telefonnummer: 0768-68 66 66
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Mikael Olsson (KD)
Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Rune Olsson (S)
Kommunfullmäktige, ersättare Byggnadsnämnden, ersättare
Email: rune.olsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Olsson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: eva.olsson1@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Göran Olsson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: goran.olsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Harriet Olsson Strange (s)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Harriet Olsson-Strange (S)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: harriet.olssonstrange@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Per Persson (C)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Tommy Persson (L)
Kommunrevisionen
Email: tommy.persson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anette Persson (M)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie Valberedningen, ersättare
Email: anette.persson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Filip Persson (MP)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: filip.persson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Per Persson Landqvist (S)
Miljönämnden, 1:e vice ordförande


GPlus Twitter Facebook Blog


Erik Ridderby (MP)
Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ordinarie
Email: erik.ridderby@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Lars-Göran Ritmer (M)
Socialnämnden, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare Överförmyndare
Email: lars-goran.ritmer@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Jens Rosberg (-)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: jens.rosberg@horby.se
Telefonnummer: 0415-70 000, 0733-919 100
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Rolf Rosdahl (SPI)
Tekniska nämnden, ersättare
Email: rolf.rosdahl@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Edvin Roslund (MP)
Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen, ersättare
Email: edvin.roslund@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Leif Rosvall (-)
Kommunrevisionen
Email: leif.rosvall@horby.se
Telefonnummer: 0415-149 86, 0705-52 99 22
GPlus Twitter Facebook Blog


Lena Rosvall (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ordförande, Valberedningen, ordförande
Email: lena.rosvall@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Josefine Sandell (L)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Emma Sander (L)
Byggnadsnämnden, ersättare
Email: emma.sander@horby.se
Telefonnummer: 0702-580461
GPlus Twitter Facebook Blog


Åsa Sandgren (C)
Miljönämnden, ersättare
Email: asa.sandgren@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Sven-Ingvar Sigvardsson (M)
Miljönämnden, ersättare
Email: sven-ingvar.sigvardsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Pelle Skerup (-)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: pelle.skerup@horby.se
Telefonnummer: 0703-261220
GPlus Twitter Facebook Blog


Robert Stenbeck (S)
Kommunfullmäktige, ersättare
Email: robert.stenbeck@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Susanne Stjernfeldt (S)
Kommunfullmäktige, ersättare Tekniska nämnden, ersättare
Email: susanne.stjernfeldt@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Ruben Ström (KD)
Byggnadsnämnden, 1:e vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, ersättare Valnämnden, ersättare
Email: ruben.strom@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Kenneth Ström (KD)
Kommunfullmäktige, ersättare Tekniska nämnden, ersättare Miljönämnden, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: kenneth.strom@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Björn Strömqvist (S)
Kommunrevisionen
Email: bjorn.stromqvist@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Bo Svenningsen (SD)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Alling Svensson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: alling.svensson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Mårten Svensson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: marten.svensson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Lars-Evald Svensson (SPI)
Kommunstyrelsen, ordinarie Socialnämnden, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: lars-evald.svensson@horby.se

Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Peter Svärd (SD)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Ulla-Britt Thiman (S)
Kommunfullmäktige, ordförande Hörbybostäder, ordförande
Email: ulla-britt.thiman@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Renaldo Tirone (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: renaldo.tirone@horby.se
Telefonnummer: 0706-248 655
GPlus Twitter Facebook Blog


Birger Torkildsen (-)
Kommunfullmäktige, ordinarie Byggnadsnämnden, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie
Email: birger.torkildsen@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Maria Troedsson (C)
Kommunfullmäktige, ersättare
Email: maria.troedsson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Joakim Wallin (S)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: tosingarna@gmail.com
Telefonnummer: 0708-492887
GPlus Twitter Facebook Blog


Marita Westerström (SD)
Tekniska nämnden, ordinarie
Email: marita.westerstrom@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Lillemor Widh (S)
Kommunfullmäktige, ersättare Socialnämnden, 1:e vice ordförande Miljönämnden, ersättare
Email: lillemor.widh@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Sandra Vighagen (KD)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare
Email: sandra.vighagen@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Ferid Vänerklint (-)
Kommunfullmäktige, ersättare, Miljönämnden, ordinarie
Email: ferid.vanerklint@horby.se
Telefonnummer: 0706-406528
GPlus Twitter Facebook Blog


Björn Åvik (SPI)
Kommunstyrelsen, ersättare Hörbybostäder, vice ordförande Industrifastighetsbolaget, ersättare
Email: bjorn.avik@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Svend Östergaard (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Byggnadsnämnden, ordinarie Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
Email: svend.ostergaard@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Kontakta våra
FÖRTROENDEVALDA

Sök våra politiker antingen via efternamn eller i rullgardinsmenyn där du kan välja nämnd. Varje förtroendevald väljer själv vilka kontaktuppgifter som ska finnas med samt om de ska synas på bild. Den som vill kan även länka till sociala medier.