Kallelser och protokoll

Här hittar du dokument från våra nämnder.

Du kan också prenumerera på protokoll och kallelser och får då ett mail varje gång den nämnd du väljer lägger ut ett nytt dokument.

Arbetsmarknadsrådet

Barn- & utbildningsnämnden

Barn- & utbildningsnämndens AU

Byggnadsnämnden

Handikapprådet

Kommunens revision

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens AU

Kultur- & fritidsnämnden

Miljönämnden

Pensionärsrådet

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden

Trygghetsrådet

Ungdomsstyrelsen

VA-Gis-nämnden

VA-GIS-nämnden Hörby/Höör

Valnämnden

[Läs]
PRENUMERERA
Protokoll och Kallelser

När du prenumererar får du ett mail varje gång den nämnd du väljer lägger in ett nytt dokument

Protokollarkiv
Kontakta oss
Nämndernas sekreterare

Välkommen att kontakta respektive nämnds sekreterare
 
Barn- & utbildningsnämnden
Bo Jönsson Telefon 0415-37 82 39
 
Byggnadsnämnden
Telefon 0415-37 83 18
 
Kommunstyrelsen &
Kommunfullmäktige
Bianca Mogren Tel 0415-37 82 00
 
Kultur- & fritidsnämnden
Bo Jönsson Telefon 0415-37 82 39
 
Miljönämnden
Telefon 0415-37 83 18
 
Socialnämnden
Elin Thörneby Telefon 0415-37 81 10
 
Tekniska nämnden
Telefon 0415-37 82 26
 
Ungdomsstyrelsen
Irene Nyqvist Telefon 0415-37 82 04
 
Valnämnden
Irene Nyqvist Telefon 0415-37 82 04