Vigseltopp.jpg

Vigselrummet i Hörbys kommunhus. Det finns även ett vigselrum på Hörby museum.

Borgerlig vigsel

I Hörby kommun kan den som önskar borgerlig vigsel gifta sig bland annat i kommunhusets vigselrum eller i Hörby museums vigselrum. Man kan också välja andra platser.

Borgerlig vigsel förrättas av borgerlig vigsel- och registreringsförrättare som utses av länsstyrelsen.

I Hörby kommun utförs vigslar och partnerskapsregistrering efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Hörby kommun har följande borgerliga vigselförrättare:
 

Lars Ahlkvist, tel 0708-125 184  

Bengt Hedlund, tel 0415-311 250

Kjell-Åke Persson, tel 0415-610 60, 0705-111 776

Heidi Laine Lundgren,  tel 0415-701 11, 0723-020 199

Dorit Andersson, tel 0768-657 651

Irene Nyqvist, tel 0415-378204, 0733-318204

Vilka handlingar behövs?

De handlingar som behövs är ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. För att få dessa kontakta folkbokföringen vid din lokala skattemyndighet för att få blanketten ansökan om hindersprövning.

Blanketten kan du också hämta från Skatteverkets webbplats eller på telefon 0771-778 778.

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skattemyndigheten. Därefter får du automatiskt hemskickat blanketterna "Intyg om hindersprövning" och "Intyg om vigsel" alternativt "Intyg  partnerskap". Observera att  intygen gäller under fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Ni får all information av skattemyndigheten.

Skatteverkets kontor i Eslöv:
Kvarngatan 7
Box 192
241 23 Eslöv
Telefon 0771-778 778. Servicetelefon 020-567 000.

Två vittnen behövs

Vid vigseln/registreringen ska två vittnen över 18 år vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Paret ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar.

När ni fått intyg om hindersprövning och Intyg vigsel alternativt Intyg partnerskap tar ni kontakt med någon av kommunens vigselförrättare.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel och registrering av partnerskap är kostnadsfri.

 

Kontakta oss
Vigselförrättare

Lars Ahlkvist
0708-125 184 
larsfulltofta@gmail.com

Bengt Hedlund
0415-311 250 
 
Kjell-Åke Persson
0415-610 60, 0705-111 776
 
Heidi Laine Lundgren
0415-701 11, 0723-020 199
 
Dorit Andersson
0768-657 651
 
Irene Nyqvist
0415-37 82 04