.

Bygga och bo i Hörby

I Hörby satsar vi på ett bra och varierat boende där den lilla orten skapar en trygghet för barn och vuxna med närhet till det mesta.

I Hörby kan du välja alla typer av boende. Här kan du bo i villa, flerfamiljshus eller på en liten gård utanför tätorten. Vi har också många som bor i något av våra fritidsområden.

Hörby har en gedigen småstadsprägel med starka historiska rötter. Hälften av Hörby kommuns drygt 15 000 invånare bor i centralorten där det erbjuds ett brett bostadsutbud.

Stadskaraktären, handelsutbudet, goda kollektiva förbindelser till omgivande region samt tillgängligheten med bil är viktiga faktorer som bidrar till att göra centralorten attraktiv. Dessutom finns höga natur- och kulturvärden i landskapet alldeles inpå samhället.