Energi & klimat

I nuläget har inte Hörby kommun någon gällande energi- och klimatstrategi. Den gamla energi- och klimatstrategin gällde 2009-2013 och väntar på att bli reviderad.

Arbetet med energieffektiviseringsstrategin som togs fram 2011 avslutades den sista april 2015. Nedan redovisas inskickade rapporter om kommunens energieffektiviseringsarbete, gällande byggnader och transporter, mellan åren 2011-2014.

Hörby kommun har antagit utmaningen ”100 % fossilbränslefri till 2020”

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är en satsning som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före.

Att ansluta sig till 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett tydligt ställningstagande för framtiden. Det som en gång började som en politisk vision är idag något som flera organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet.

Genom att Hörby kommun ansluter till uppropet åtar kommunen sig att arbeta aktivt för:

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att kommunen inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna organisationen äger eller hyr.

  • Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att kommunen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster

  • Ingen användning av fossil el. Det innebär att kommunen inte använder fossil el i den egna verksamheten och köper miljömärkt el av någon sort

Detta gäller både kommunen som organisation eller indirekt genom de företag som kommunen eventuellt köper tjänsten av.

 

Mer information om utmaningen 100 % fossilbränslefri 2020 kan du läsa på Klimatsamverkan Skånes hemsida.
 

Energi- och klimatrådgivning

Vill du som privatperson få tips och råd om hur du kan minska dina el- och uppvärmningskostnader, tips vid byte av uppvärmningssystem, eller om du ska köpa eller bygga nytt hus? Kontakta då gärna kommunens Energirådgivare Anna-Karin Nilsgart:

Energi- och klimatrådgivningen stöds ekonomiskt av Statens Energimyndighet och är därför kostnadsfri.Om du vill läsa mer om energi och klimatrådgivning i Hörby kommun kan du göra detta här.

Kontakta oss
Miljöstrateg

Ida Sigvardsson
Telefon: 0415 - 37 83 19

Energirådgivare

Anna-Karin Nilsgart
Telefon: 0415-37 83 03

Klimatsamverkan Skåne

Mer information om Klimatsamverkan Skånes miljöarbete kan du läsa på deras hemsida: