Kemikalier

Varje dag kommer vi i kontakt med mängder av kemikalier. De har många bra egenskaper som gör vår vardag lättare, men en del kemikalier påverkar hälsa och miljö på ett negativt sätt och därför är det viktigt att fundera på vilka kemikalier du använder.

Kemikalier har många bra egenskaper som gjort att de blivit väldigt populära. Det kan till exempel vara att de gör material slitstarka, hårda, mjuka, vattenavstötande, läkande, brandsäkra och strömledande. På cirka 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Över 100 000 olika kemiska ämnen används. (Kemikalieinspektionen)

Att vi utsätts för så mycket kemikalier beror till stor del av hur vi lever. Vi konsumerar allt fler varor som tillverkats med hjälp av kemikalier, till exempel konsumerar vi i Sverige årligen.

• 40 000 ton leksaker (ca 600 leksaker per femåring)

• 44 000 ton datorer

• 22 000 ton tvapparater

Problemet med många av kemikalierna är att kunskapen om miljö- och hälsoeffekter är låg. Vi vet väldigt lite om hur de olika kemikalierna påverkar varandra vilket gör att det är svårt att förutsäga vilka effekter användningen får i framtiden.

Hur regleras kemikalier?

2007 kom Reach, som är en gemensam lagstiftning för kemikaliehanteringen i EU. I Reach finns många bestämmelser om kemikalier ”i burkar” men nästan inga om kemikalier i varor. Därför kan det vara svårt att ta reda på vad en vara (ex. en tröja) innehåller. Som konsument har du rätt att få reda på om en vara innehåller något av ämnena som finns med på den så kallade kandidatförteckningen i över 0,1 vikt%. På kandidatförteckningen finns ämnen som anses särskilt farliga, t.ex. de som är cancerframkallande och kan påverka våra hormoner. Våga fråga om innehållet [Läs] har tagits fram som stöd till dig om du vill ställa frågor till en butik om en varas innehåll. 

Vad kan du göra?

Var kritisk och ställ frågor när du handlar. Använd inte starkare rengöringsmedel än du behöver, ofta kommer du långt med bara vatten eftersom många ämnen är vattenlösliga. Välj miljömärkta produkter. Överkonsumera inte.

Mer information

Kemikalieinspektionen, information om kemikalier i samhället

Kemikalieinspektionen, information om märkning

Ringsjöns vattenråd, information om hur du kan minska kemikaliepåverkan

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10