Pågående ärenden 

Under denna rubrik publicerar miljönämnden handlingar rörande ärenden om prövning av större verksamheter/anläggningar (så kallade c-anläggningar). Handlingarna finns tillgängliga här under den tid berörda bereds möjlighet att yttra sig.

Aktuella ärenden

Dangård Lantbruk AB har lämnat in till miljönämnden, i enlighet med miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6§, gällande anmälan om lantbruksverksamhet med över 100 djurenheter på fastigheterna Åkarp 5:2 och Årröd 3:29. Verksamheten återkallar därmed också sitt gällande tillstånd för verksamheten.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt här nedan samt på Bygg & Miljö, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Berörda bereds härmed möjlighet att yttra sig. Eventuellt yttrande ska skriftligen ställas till Miljönämnden, Hörby kommun, 242 80 Hörby och ska ha inkommit senast 2017-03-13.

 

Anmälan åkarp 5.2 och årröd 3.29.pdfAnmälan åkarp 5.2 och årröd 3.29.pdf

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10