Film

Hörby KulturGaranti

För mer information om aktiviteterna, se respektive årskurs i vänsterspalten.

Förskoleklass

Biblioteksintroduktion

Dansföreställning – I skuggans land

Årskurs 1                                      

Bokprat

KulturHistoria – Tidsresan

Årskurs 2

KulturResursen

Musikteaterföreställning

Årskurs 3

Författarbesök

Årskurs 4

Filmskapande

KulturHistoria - Begravda ben & hemliga dagböcker

Bokprat

Årskurs 5

Museibesök

KulturResursen

Årskurs 6

Författarbesök/deckarskola

Årskurs 7

Bokprat

KulturHistoria: Victoria och friheten

Pedagogiskt drama

Årskurs 8

Författarbesök

Dansprojekt

Årskurs 9

Bokprat

Dramaturgi och filmiska uttrycksmedel