Lokala trafikföreskrifter

Hörby kommun utfärdar lokala trafikföreskrifter och tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla:

 • Förbud att stanna och parkera

 • Tidsbegränsad parkering

 • Avgiftsbelagd parkering

 • Förbud mot trafik med fordon av visst slag eller viss last

 • Enkelriktning – körriktning

 • Hastighetsbegränsningar

 • Väjningsplikt/stopplikt

 • Huvudled

 • Axeltryck, boggietryck eller bruttovikt

 • Bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last

 • Tättbebyggt område

Gällande föreskrifter finns tillgängliga på Transportstyrelsens hemsida.