Förskolan i Hörby 

Förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten tar sin utgångspunkt i barnets behov och förbereder barnen för vidare utbildning.

Förskola erbjuds för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har från och med ett års ålder rätt till förskola 15 timmar i veckan. I verksamheten som leds av en förskolechef arbetar förskollärare och barnskötare.

I Hörby kommun finns tio kommunala förskolor och tre fristående förskolor. Fem av förskolorna är belägna på landsbygden runt Hörby. Ni når respektive förskolas sida via presentationerna nedan. Förskolornas öppettider är 06.00-18.30, med undantag för Junibackens förskola som öppnar redan 05.30 vid beh​ov.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

För kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare finns webbverktyget Unikum. I Unikum har varje barn en egen sida där barnet, vårdnadshavarna och förskolan kommunicerar direkt på webben. Fördelen med Unikum är att all information finns samlad på ett och samma ställe och tillgängligt dygnet runt. Som vårdnadshavare hittar man också planeringar, veckobrev och material inför utvecklingssamtalen i Unikum.
 
 
 
Hörby24
Självservice & e-tjänster

E-tjänster med inloggning
E-tjänster utan inloggning

Blanketter för utskrift